Osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, w przypadku utraty przychodów spowodowanych pandemią koronawirusa, mogą liczyć na dofinansowanie. Świadczenie wypłacane jest w ramach tarczy antykryzysowej.

Na początku kwietnia polski rząd wprowadził tarczę antykryzysową. To pakiet rozwiązań wspomagający pracowników i przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów, będący następstwem COVID-19. Wśród form wsparcia widnieje świadczenie postojowe, z którego mogą skorzystać osoby samozatrudnione bądź wykonujące umowy cywilnoprawne.

Wysokość świadczenia to 80 proc. pensji minimalnej, czyli 2080 zł. Wsparcie jest nieopodatkowane i nieoskładkowane, dlatego cała kwota trafi bezpośrednio do wnioskodawcy. Postojowe wypłacane jest przez ZUS po złożeniu odpowiedniego wniosku, który można wypełnić przez internet. Świadczenie może być wypłacane przez trzy miesiące.

Postojowe dla samozatrudnionych – 2080 zł przez 3 miesiące dla przedsiębiorcy, który:

 • wykaże, że utrata przychodów wynika z przestoju wywołanego pandemią koronawirusa,
 • rozpoczął działalność przed dniem 1 lutego 2020 r., nie zawiesił jej, a przychód uzyskany w miesiącu przed złożeniem wniosku był co najmniej 15 proc. niższy od przychodu w miesiącu poprzednim, a jednocześnie nie był wyższy niż 15 tys. 681 zł (300 proc. aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia),
 • zawiesił działalność po 31 stycznia 2020 r., a przychód uzyskany w miesiącu przed złożeniem wniosku nie był wyższy niż 15 tys. 681 zł,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • jest mieszkańcem i obywatelem Polski lub posiada prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium Polski.

Postojowe dla samozatrudnionych – 1300 zł przez 3 miesiące dla przedsiębiorcy, który:

 • wykaże, że utrata przychodów wynika z przestoju wywołanego pandemią koronawirusa,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • jest mieszkańcem i obywatelem Polski lub posiada prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium Polski,
 • Rozlicza podatek kartą podatkową i jest zwolniony z opłacania podatku VAT.

Postojowe na umowie cywilnoprawnej – 2800 zł przez 3 miesiące dla osoby, której:

 • umowa nie doszła do skutku lub została ograniczona przez pandemię COVID-19,
 • umowa została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.,
 • przychód uzyskany w miesiącu przed złożeniem wniosku nie był wyższy niż 15 tys. 681 zł,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • jest mieszkańcem i obywatelem Polski lub posiada prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium Polski.

Należy zaznaczyć, że w przypadku gdy suma wszystkich umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie jest wyższa niż 1299,99 zł, wysokość świadczenia jest równa sumie wynagrodzeń z tych umów.

Kiedy wypłaty postojowego?

Tarcza antykryzysowa weszła w życie na początku kwietnia. Pierwsze świadczenia zostały wypłacone w środę, 15 kwietnia. – Kolejne pieniądze będą trafiały do przedsiębiorców na bieżąco – zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

money.pl

Komentarze