W przypadku spadku obrotów firmy związanych z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy mogą obniżyć pensje swoim pracownikom. Tarcza antykryzysowa umożliwia pracodawcom nawet 50-procentowe cięcia wynagrodzeń.

We wprowadzonej na początku kwietnia tarczy antykryzysowej występują rozwiązania, które umożliwiają pracodawcom obniżki pensji. Przedsiębiorcy mogą dodatkowo uzyskać dofinansowanie na wynagrodzenia z środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracodawca może skorzystać z jednej z dwóch opcji, która umożliwia obniżenie pensji pracownikom:

 • Dla firm, które wciąż prowadzą działalność – występuje możliwość obniżenia czasu pracy i jednoczesnego wynagrodzenia pracowników o 20 proc.. W takiej sytuacji pracodawca wypłaca 40 proc. pensji, a państwo dopłaca 40 proc., ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia ze składkami, czyli 2452,27 zł. W tym przypadku całkowita pensja nie może być niższa niż pensja minimalna, czyli 2600 zł brutto.
 • Dla firm, które całkowicie wstrzymały działalność – jeśli pracodawca chce utrzymać pracowników, może obniżyć im pensje do 50 proc., ale nie do kwoty niższej niż pensja minimalna. W tej sytuacji od państwa pracodawca otrzyma do wynagrodzenia pracownika 50 proc. minimalnego wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenia społeczne, czyli 1533,09 zł.
 • Z powyższego wsparcia można korzystać łącznie przez 3 miesiące od złożenia odpowiedniego wniosku. Okres ten może zostać wydłużony ze względu na dalszą sytuację związaną z pandemią koronawirusa w Polsce. Dodatkowo obniżenie pensji pracodawca musi uzgodnić z samym pracownikiem.

  Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem

  Aby obniżyć wynagrodzenie i otrzymać wsparcie od państwa, przedsiębiorca musi wykazać, że z powodu COVID-19 w jego firmie doszło do spadku obrotów, a jednocześnie utrzymać pracownika na stanowisku.
  By otrzymać wsparcie od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia należy spełnić następujące warunki:

  1. W przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów gospodarczych o nie mniej niż:

  • 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w dwóch kolejnych miesiącach po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu z analogicznymi miesiącami z zeszłego roku.
  • 25 proc., obliczony jako stosunek obrotów z dowolnego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu z miesiącem poprzednim.

  2. Przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami podatkowi i składkowymi.

  3. Wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

  4. Dofinansowanie nie przysługuje do pensji, które były wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

  źródło: money.pl

Komentarze