Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy PGNiG. Od 1 kwietnia cena błękitnego paliwa dla gospodarstw domowych wzrośnie o 1,6 proc. Taryfa ma obowiązywać do końca tego roku.

Spółka poinformowała też, że o 8 proc. wzrośnie taryfa dla największych odbiorców wysokometanowego gazu ziemnego, a w przypadku gazu zaazotowanego o 7,9 proc. Te taryfy będą obowiązywać do końca czerwca bieżącego roku.

PGNiG wyjaśnił, że wzrost cen taryf jest związany z wyższymi kosztami pozyskania gazu ziemnego, co jest spowodowane podwyżkami cen ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach hurtowych w Europie Północno-Zachodniej.

PAP/RIRM

Komentarze