Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia płacowego nauczycieli. Nowelizacja przewiduje jedynie podwyżkę stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Podwyżka jest jednak iluzoryczna.

Od 20 do 40 zł

Podwyżka stawek minimalnej płacy zasadnicza wynika z podwyższenia kwoty bazowej w ustawie budżetowej do 2 752,92 zł (o 1,3% więcej) w stosunku do kwoty z poprzedniego roku. Kwoty stawek nie uległy zmianie w stosunku do przedstawionych w projekcie nowelizacji.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli po zmianach
Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany
1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 294 zł

(podwyżka

o 29 zł)

2 361 zł

(podwyżka

o 30 zł)

2 681 zł

(podwyżka o 34 zł)

3 149 zł

(podwyżka o 40 zł)

2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 2 019 zł

(podwyżka

o 26 zł)

2 069 zł

(podwyżka

o 27 zł)

2 336 zł

(podwyżka

o 30 zł)

2 742 zł

(podwyżka

o 35 zł)

3. Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych 1 782 zł

(podwyżka

o 23 zł)

1 825 zł

(podwyżka

o 23 zł)

2 050 zł

(podwyżka

o 26 zł)

2 397 zł

(podwyżka

o 31 zł)

4. Pozostałe wykształcenie 1 533 zł

(podwyżka

o 20 zł)

1 568 zł

(podwyżka

o 20 zł)

1 746 zł

(podwyżka

o 22 zł)

2 032 zł

(podwyżka

o 26 zł)

Jak wynika z powyższego, podwyżki są raczej iluzoryczne, co zresztą wzbudziło spore kontrowersje w środowisku nauczycieli

Podwyżka z wyrównaniem od początku roku

Wprawdzie nowelizacja weszła w życie 25 marca 2017 r. (dzień po ogłoszeniu). Niemniej jednak nowe stawki będą więc obowiązywać ze skutkiem wstecznym, od początku 2017 roku. Oznacza to konieczność ich wyrównania od 1 stycznia br.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 630).
info: portal oświatowy
Michał Kowalski

Komentarze