Koniec roku to świetny okres do różnego rodzaju podsumowań. Resort finansów opublikował właśnie dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 r. Interesujący jest fakt, że w czołówce najbardziej zadłużonych gmin w Polsce 26. pozycję zajmuje jeden z samorządów w powiecie lubańskim.

Resort finansów dane o zadłużeniu poszczególnych gmin przygotował biorąc pod uwagę dane ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego po 3 kwartale 2017 roku oraz na podstawie danych GUS o liczbie ludności na koniec roku 2016.

Z zestawienia wynika, że w pierwszej 100 najbardziej zadłużonych gmin w kraju 10 znajduje się na Dolnym Śląsku. Dolnośląskim liderem zadłużenia w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest Wałbrzych, który w skali kraju zajmuje 5 miejsce, a dług per capita wynosi tam 5015 zł.

Biorąc pod uwagę jedynie wartość nominalną długu najbardziej zadłużoną gminą jest Wrocław z kwotą należności na poziomie 2 mld 812 mln zł. Jedak po podzieleniu tej kwoty przez ilość mieszkańców dług stolicy Dolnego Śląska w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi już 4410 zł i daje Wrocławiowi 8 miejsce w skali kraju.

Mamy też w województwie dolnośląskim gminy, które nie mają zadłużenia wcale. Jest to kilka gmin zagłębia miedziowego, a w naszym regionie są to gminy Osiecznica, Warta Bolesławiecka i Gmina Bolesławiec.

Z raportu wynika, że łączne zadłużenie gmin w kraju wynosi 54,6 mld zł, co w przeliczeniu na 2478 gmin daje średnio 882 zł na mieszkańca, przy czym 96 samorządów w ogóle nie ma długu.

Przeanalizowaliśmy jak wygląda zadłużenie samorządów w naszym regionie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tu niekwestionowanym liderem jest Świeradów – Zdrój z długiem w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kwocie 3274 zł, wynik ten daje miastu 26 miejsce w kraju.

Najwyższą wartość nominalną długu w naszym regionie odnotowano w Jeleniej Górze z kwotą należności na poziomie 143,3 mln zł. Jednak dzieląc kwotę tą przez ilość mieszkańców daje to stolicy Karkonoszy miejsce 215, a dług per capita wynosi 1779 zł.

Oprócz wspomnianych gmin, które nie zadłużyły się wcale mamy samorządy, których dług jest na bardzo niskim poziomie. Liderami w tej dziedzinie jest Gryfów Ślaski z kwotą zadłużenia na jednego mieszkańca w wysokości 250 zł i Platerówka, gdzie dług per capita wynosi 91 zł.

Miejsce Nazwa Zadłużenie
ogółem (w zł)
Zadłużenie
na mieszkańca
(w zł)
26 Świeradów-Zdrój 13 883 000 3274
200 Bogatynia 43 031 394 1815
215 Jelenia Góra 143 289 728 1779
246 Zgorzelec m. 53 049 552 1706
269 Szklarska Poręba 11 034 410 1659
671 Zgorzelec g. 9 546 659 1136
692 Węgliniec 9 467 361 1120
750 Lubań m. 23 232 026 1086
795 Olszyna 6 837 050 1047
806 Lubomierz 6 400 000 1038
1007 Bolesławiec m. 35 017 862 894
1012 Sulików 5 464 132 892
1080 Nowogrodziec 13 010 085 850
1186 Siekierczyn 3 530 040 778
1343 Pieńsk 6 293 752 683
1442 Lwówek Śląski 10 907 000 624
1516 Lubań g. 3 834 114 579
1575 Mirsk 4 721 866 543
1711 Leśna 4 886 516 475
1764 Zawidów 1 906 708 448
2068 Gryfów Śląski 2 456 441 250
2283 Platerówka 146 474 91

Zadłużenie na mieszkańca wg danych ze sprawozdań z wykonania budżetów JST po 3 kw. 2017 r. oraz na podstawie danych GUS o liczbie ludności na koniec 2016 r.

Dane ministerstwa finansów pokazują, że poziom zadłużania gmin wyhamował. Po wejściu Polski do UE i przejęciu głównego ciężaru inwestycji publicznych między 2006 r. i 2014 r. całkowite zadłużenie gmin wzrosło niemal trzykrotnie do poziomu 58 mld 883 mln zł. W kolejnych latach, które przypadły na uruchamianie nowej perspektywy unijnej, zadłużenie uległo stopniowemu obniżeniu. W 2015 r. należności gmin były równe 58 mld 639 mln zł, a rok później – 56 mld 685 mln.

Dane o zadłużeniu wszystkich 2478 gmin dostępne są TUTAJ

 

źródło: eluban

 

Komentarze