Rzecznik Finansowy skierował do sądu wniosek o zakazanie stosowania przez bank Santander nieuczciwych praktyk związanych z udzielaniem wakacji kredytowych.

Praktyka, którą Rzecznik uznał za nieuczciwą polega na zawieraniu w aneksach dotyczących wakacji kredytowych postanowień, że bank posiada bezsporną wierzytelność względem klienta.

Chodzi o sformułowanie: „Strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu (…)”.

Rzecznik uważa, że taki zapis może zniechęcić kredytobiorcę do dochodzenia swoich praw w przyszłości. Dostrzega takie zagrożenie w szczególności w przypadku klientów banku posiadających kredyty indeksowane lub w walutach obcych.

Zapis może mieć podobny skutek, jak te zakwestionowane przez Rzecznika w poprzednich tygodniach, kiedy chciał wszczęcia postępowania przeciwko bankom Santander i BNP Paribas. Santander usunął wtedy kwestionowane wpisy. Jednak cytowany wyżej zapis stanowi zdaniem Rzecznika odrębną nieuczciwą praktykę.

– W czasie stanu epidemii dostrzegam potrzebę wzmożonej ochrony klientów przed nieuczciwymi praktykami, które dotykają ich w sytuacjach życiowo trudnych, takich jak utrata pracy czy dochodów z działalności. Zachęcam wszystkich do zgłaszania mi przejawów stosowania nieuczciwych praktyk przez podmioty rynku finansowego. W trudnych dla całego społeczeństwa chwilach nie ma miejsca na praktyki naruszające dobre obyczaje – wszyscy, także podmioty rynku finansowego, musimy zachować się lojalnie i solidarnie. Liczę także na to, że uda się uniknąć procesu i bank wycofa się ze stosowania praktyki. Oczekuję też, że klientom już związanym przedmiotowym postanowieniem złoży odpowiednie oświadczenia niwelujące ich potencjalnie negatywne skutki – wyjaśnia rzecznik finansowy Mariusz Golecki.

W tym trudnym czasie pandemii koronawirusa wielu kredytobiorców ma problemy finansowe. Banki dają im możliwość zawieszenia nawet na kilka miesięcy rat kredytów lub ich części. Przez kilka miesięcy można nie płacić rat, ale trzeba się liczyć z tym, że spowoduje to wydłużenie okresu kredytowania i jednocześnie wzrost ogólnych kosztów kredytowych.

money.pl

Komentarze