28 lutego w Gimnazjum w Świeradowie Zdroju odbyły się eliminacje na szczeblu gminnym, do etapu powiatowego, który odbędzie się 26.03.2018 roku w Świeradowie Zdroju w Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 na Izerskiej Łące.W konkursie udział wzięli, uczniowie klas  IV-VI ( podstawowa) I – III ( gimnazjalna) i grupa starsza. Konkurs podzielony był na dwa etapy, etap pisemny, w formie testu, ( test składał się z 40 pytań z zakresu wiedzy,ogólnej o pożarnictwie, udzieleniu pierwszej pomocy, oraz etap ustny, trzy pytania losowe.  Do etapu powiatowego który odbędzie się 26.03.2018 w Świeradowie Zdroju, zakwalifikowali się klasy IV-VI Jacek Szaniawski klasy VII-II gimnazjum Kamil Pudło, a klasy III i ponadgimnazjalne Antonia Lita oraz Kuba Płodzeń z grupy starszej. Gratulujemy i dziękujemy za aktywny udział życząc kolejnych sukcesów i rozwijania zainteresowań. Czekamy więc na etap powiatowy. O wynikach tego etapu będziemy informować. Osoby zainteresowane, rozwijaniem wiedzy pożarniczej, zapraszamy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która będzie działała przy OSP w Świeradowie-Zdroju. Zapisy i zgody w sali nr 12.  Pierwsze spotkanie organizacyjne w krótce.


Autor: redakcja 24świeradów.pl 

Za zdjęcia dziękujemy organizatorom konkursu: