Przedstawiamy Państwu listę projektów realizowanych przez Gminę Świeradów-Zdrój, z szczegółowym kosztorysem.

Lp. Nazwa projektu Termin realizacji

projektu

Środki Gminy Świeradów-Zdrój i Partnerów Środki UE Ogólna kwota projektu
1 Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne Wniosek w trakcie rozpatrywania 95 996,25 543 978,75 (dofinansowanie 85 %) 639 975,00
2 Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju. Wniosek w trakcie rozpatrywania 152 838,37 866 084,13 (dofinansowanie 85 %) 1 018 922,50
3 Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego do 31.11.2017 158 779,71 730 219,73

(dofinansowanie 85 %)

888 999,44
4 Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju do 30.04.2018 5.798.226,07 3.269.933,91

(dofinansowanie 39,45%)

9.068.159,98
5 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój do 30.09.2017 669.745,00 1.177100,00

(dofinansowanie 79 %)

1.846.845,00

 

6 Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju Wniosek w trakcie rozpatrywania 583.857,24 2.911.419,08

(dofinansowanie 80 %)

3.495.276,32
7 Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa (projekt partnerski – 10 podmiotów) Wniosek odrzucony na etapie oceny formalnej. Planowane ponowne złożenie wniosku 53.893,51 (euro) 305.396,53 (euro) 359.290,04 (euro)
8 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeradowie-Zdroju wraz z wyposażeniem do 30.07.2018 270,764,58 1.534.332,59

(dofinansowanie 85 %)

1.805.097.17
9 Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie „Fabryka młodych inżynierów” do 30.07.2018 296.207.03 1.678.506,49

(dofinansowanie 85 %)

1.974.713,52
10 Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju Wniosek w trakcie rozpatrywania. Wprzypadku pozytywnej ocenywniosku- termin  realizacjiod 01.10.2017 do

30.06.2019 r.

52.929,73 299.934,97

(dofinansowanie 85 %)

352.864,70
11 Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju Do 15.11.2018 r. 2 322 201,63 5 194 398,37 7 516 600,00
12 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju Do 15.11.2018 r. 1 636 815,45 3 703 484,55 5 340 300,00
13 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju Do 30.11.2018 r. 1 866 028,00 1 999 922,00 3 865 950,00
14 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój Do 30.11.2018 r. 1 046 515,67 3 260 093,01 4 306 608,68
15 Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój Do 28.06.2019 271 879,00 1 520 000,00 1 791 879,00

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here