Realizacja ustawy dekomunizacyjnej wymusza na mieszkańcach wymianę dokumentów – proceder kłopotliwy i zazwyczaj kosztowny. Mieszkańcy ul. E.Orzeszkowej – do niedawna Świerczewskiego w Leśnej wymienią prawo jazdy i dowód rejestracyjny za darmo.

Zakończyły się procedury dotyczące zmiany nazw ulic w ramach ustawy dekomunizacyjnej. Mieszkańcy ulicy Świerczewskiego w Leśnej, która na mocy tej ustawy, zmieniła nazwę na ulicę Elizy Orzeszkowej, mogą bezpłatnie wymienić prawo jazdy i dowód rejestracyjny – informuje Walery Czarnecki, Starosta Lubański.

W grudniu 2016 roku Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Orzeszkowej. Podstawą prawną tej uchwały stanowił art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zarówno dowód rejestracyjny pojazdu, jak i prawo jazdy są dokumentami urzędowymi i ma do nich zastosowanie zwolnienie przewidziane w art.5 ust. 1 w/w ustawy.

Przypomnijmy, że ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego weszła w życie 2 września 2016 r. Zobowiązała ona samorządy do zmiany nazw ulic, placów, mostów, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny.

źródło: elubań.pl

Komentarze