Otrzymaliśmy z Urzędu Miasta – insp. ds. turystyki, Kultury i Sportu, Referatu Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu bardzo szczegółowe informacje i zdjęcia naszego Single Track-a  po przemianach – musimy przyznać, że wygląda to imponująco.

Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap

 

     W kwietniu 2016r. wspólnie z Gminą Láznĕ Libverda, będącą jednocześnie partnerem wiodącym, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu „Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap” z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa, którego maksymalne dofinansowanie dla każdego z partnerów wynosi 30 000 euro. Łączna wartość projektu to 77 151,33 euro. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerzystów poprzez wybudowanie sieci ścieżek rowerowych.

     W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy budowę 2,6 km tras singletrekowych (łącznik do istniejących tras na Tewie), postawienie drewnianej tablicy pamiątkowej z mapą rowerową, tablicę informacyjną związaną z projektem oraz wydawnictwa promocyjne w czterech wersjach językowych: polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej. Wydanych zostanie 20 000 szt. ulotek formatu A4 z mapą oraz 5000 szt. map rowerowych. Nasz czeski partner wybuduje 1170 m ścieżek rowerowych wraz z oznakowaniem (10 szt. słupków z kierunkowskazami), ustawione zostaną: tablica informacyjna oraz 2 stojaki mapowe w czterech wersjach językowych. Wydrukowanych zostanie 20 000 szt. wyrywanych map w formacie A4.

     Końcem czerwca 2016 r. otrzymaliśmy informację iż nasz projekt został oceniony pozytywnie, jednakże umowa dofinansowania została przygotowana na koniec sierpnia 2016 r., z terminem realizacji do końca listopada ubiegłego roku.

     W dniu 26 września 2016 r. spotkaliśmy się z naszym partnerem w Bike Centrum w Łaźniach Libvera, celem omówienia formy i sposobu realizacji projektu. W spotkani wzięli udział burmistrz Laźni Libverda – Jan Pospíšil oraz koordynatorka projektu Blanka Nedvědická – przedstawiciele z Czech oraz Dorota Marek – kierownik referatu promocji gminy, turystyki, kultury i sportu, Tomasz Chmielowiec oraz Monika Hajny-Daszko – koordynator projektu po polskiej stronie.    

     6 października 2016 r. dokonano otwarcia ofert na realizację zadania i w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, którym jest Firma Ogólno-Budowlana Marcin Skoczeń z siedzibą we Wrocławiu. 13 października 2016 r. podpisana została umowa na realizację zadania, a prace w terenie rozpoczęto 17 października ubiegłego roku.

Projekt „Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich – 2 etap”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

      Mimo bardzo krótkiego terminu jaki Gmina Miejska Świeradów-Zdrój wyznaczyła na wybudowanie 2,6 km ścieżek rowerowych, Firma Ogólno-Budowlana Marcin Skoczeń z Wrocławia sprostała wymaganiom. W 41 dni, w trudnych górskich warunkach oraz przy niesprzyjającej pogodzie (deszcz, przymrozek oraz opady śniegu) udało się wybudować nowe dwa odcinki ścieżek rowerowych.

Trasa „Czerniawska Kopa” zwiększyła się o dwa odcinki nr 10 Kolonia o długości 0,5 km oraz nr 11 Opaleniec  liczący 2,1 km. Realizacja tych dwóch odcinków poprawi bezpieczeństwo rowerzystów, a także ułatwi poruszanie się po trasie, której fragment będący do dziś leśną drogą, zastąpiony został ścieżką single track (na obrazku).

Z projektu wydrukowano 5000  egz. map rowerowych (na obrazku) oraz 20000 szt. (4 wersje językowe pl, cz, de, eng) ulotek uwzględniających nowy przebieg tras w Świeradowie oraz u naszego partnera w Łaźniach Libverda. W terenie ustawiono dwie tablice: informacyjną oraz pamiątkową z mapą.

     Nasz czeski Partner dobudował ścieżki rowerowe wydłużając trasę Hejnický hřeben zwiększając odcinek nr 3 Nad Hejnicemi o 0,4 km, a odcinek nr 4 Hřbitovní o 0,6 km. Powstało także nowe dwukierunkowe połączenie do Bikecentrum Libverda, noszące nazwę Lázeňská o długości 0,2 km. Na mapie w kolorze niebieskim (na obrazku). 

 

info: 24swieradow.pl, Monika Hajny-Daszko

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here