ROZPOCZĘCIE KURSU PRZEWODNICKIEGO 2017-2019

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Program szkolenia – zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego – obejmie nie mniej niż 150 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 40 dni szkolenia praktycznego.

Koszt kursu – 2750 zł, a dla członków PTTK 2600 zł, płatne w ratach miesięcznych po 150 zł.

Warunki przyjęcia na kurs:

1. Elementarna znajomość Sudetów oraz zagadnień z geografii, historii, szeroko pojętej przyrody i kultury z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Topograficzna znajomość Sudetów z autopsji, potwierdzona posiadaniem odznaki „Małej Brązowej GOT PTTK” (180 pkt. – czyli pokonanie ok. 180 km szlaków górskich w Sudetach).

3. Pozytywne zaliczenie testu wstępnego z wiedzy ogólnej o Sudetach.

4. Wypełnienie ankiety osobowej, dostarczenie 2 szt. zdjęć formatu legitymacyjnego i wniesienie opłaty 50 zł podczas zapisu (na poczet opłaty za kurs – osoby niezakwalifikowane otrzymają zwrot przedpłaty).

5. Wiek co najmniej 21 lat i nie przekroczone 65 lat.

6. Ukończona szkoła średnia (matura niekonieczna).

7. Dobry stan zdrowia – bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu przewodnika górskiego. Do egzaminu końcowego wymagane będzie stosowne zaświadczenie lekarskie.

8. Posiadanie adresu emailowego.

Zapisy (wraz z wypełnioną i podpisaną ankietą kandydata) przyjmowane są w biurze Oddziału PTTK w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86 w godz. 8.00 – 15.00, a w środy do 17.00. tel. 757525851 lub za pomocą emaila na adres: pttk@pttk-jg.pl.

Kurs rozpocznie się w 18 października 2017 i trwać będzie nie krócej niż 18 miesięcy.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w środy 17.00 – 20.00 w Jeleniej Górze, a wycieczki szkoleniowe w niedziele i niektóre soboty, z wyłączeniem wakacji, ferii i świąt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here