Obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych – a precyzyjniej – obowiązek zasłaniania ust i nosa, wchodzi w życie w czwartek, 16 kwietnia. Gdzie maseczki są obowiązkowe, czym można je zastąpić i kto jest zwolniony z obowiązku? Wiemy to już, bo ministerstwo wreszcie opublikowało projekt rozporządzenia w którym dokładnie opisało zasady, jakie będą obowiązywały od czwartku.

Czym zakrywamy usta i nos?
Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki

Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
 • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach)
 • na terenach leśnych (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach), w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Gdzie nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

 • w mieszkaniach
 • w miejscach pracy (chyba że są to obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego, drogi, place, ogrody zoologiczne i inne miejsca gdzie obowiązek taki istnieje)
 • w samochodach i pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jeśli poruszają się nimi osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

 • dzieci poniżej 2 lat
 • osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu
 • osób niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa

W przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Do kiedy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa?
Nakaz noszenia maseczek lub zakrywania w inny sposób ust i nosa obowiązuje od 16 kwietnia 2020 do odwołania.

źródło: gazetawroclawska.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here