Bezpieczeństwo dzieci podczas jazdy samochodem zależy w dużej mierze od ich rodziców i opiekunów. Zasady, których należy przestrzegać, zostały określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, nie ma znaczenia czy dziecko podróżuje na krótkiej czy długiej trasie. Ryzyko występuje w obu tych przypadkach. Dlatego zawsze należy przewozić dziecko zgodnie z wymogami przepisów prawa: w fotelikach ochronnych lub w pasach bezpieczeństwa.

Kategorie pojazdów:

 • M1 – pojazdy do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy
 • M2 – pojazdy do przewozu osób mające więcej niż osiem miejsc i o masie maks. mniejszej niż 5 ton
 • M3 – pojazdy do przewozu osób mające więcej niż osiem miejsc i o masie maks. większej niż 5 ton
 • N1 – pojazdy do przewozu ładunków o masie maks. mniejszej niż 3,5 tony (tzw. sam. dostawcze)
 • N2 – pojazdy do przewozu ładunków o masie maks. większej niż 3,5 tony, ale nie przekraczającej 12 ton
 • N3 – pojazdy do przewozu ładunków o masie maks. większej niż 12 ton

1. W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3,  wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:

– masą i wzrostem dziecka oraz  właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

2. Powyższe nie dotyczy przewozu dziecka:

 • taksówką;
 • specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego;
 • pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej);
 • mającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

3. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3 na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami.

4. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelikabezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

5. Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka;
 • przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3,  niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci;
 • przewożenia na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu.

Przepisy stanowią również, że: „foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci sąinstalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane”. Narzuca to na rodziców obowiązek dokładnego zapoznania się z tymi zaleceniami oraz podkreśla odpowiedzialność za dostosowanie się do nich.

Oczywiście podczas jazdy samochodem wszystkie osoby, zarówno dzieci jak i dorośli, powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. W chwili zderzenia niezapięta osoba „obija” się o pozostałych pasażerów, a ponieważ jej masa ciała zostaje zwielokrotniona z racji przyspieszenia (co u dorosłego odpowiada nawet wadze kilku ton), może spowodować u siebie i innych ciężkie obrażenia.

Sposób w jaki dziecko jest przewożone samochodem lub innym pojazdem jest bardzo istotne z punktu widzenia jego bezpieczeństwa. Statystyki pokazują, że jeżeli już dochodzi do  wypadków drogowych z udziałem najmłodszych, to aż w 45% przypadkach dzieci są poszkodowane jako pasażerowie

Za przewożenie dzieci bez fotelika grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych. Jednak w przypadku zdarzenia drogowego największą karą dla rodziców jest świadomość, że przez swoje niedopatrzenie przyczynili się do utraty zdrowia, a czasem nawet i życia, swojego dziecka.

Bardzo niebezpiecznym zachowaniem jest przewożenie młodszych dzieci na kolanach. W razie zderzenia przejmują one rolę „poduszki powietrznej”, bowiem swoim ciałem ochraniają osobę, która trzyma je na kolanach. W rezultacie same doznają bardzo poważnych urazów.

Przewożąc dziecko w samochodzie, rodzice powinni pamiętać:

 • Dziecko musi być w pasach bezpieczeństwa lub w foteliku ochronnym (w zależności od jego wieku, wagi i wzrostu).
 • Zawsze należy jeździć z bezpieczną prędkością.
 • Nie można wykonywać ryzykownych manewrów (np. wyprzedzania, gwałtownego hamowania), które obniżają komfort jazdy i zwiększają ryzyko wypadku.
 • Jeśli dziecko ma podwieźć osoba spoza najbliższej rodziny, należy upewnić się, że jest ona godna zaufania i będzie respektować przepisy prawa.
 • Dziecko powinno wysiadać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nigdy od strony jezdni.

BRD/mś

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here