W dniu 10 listopada 2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę oraz na pobyt tymczasowy i pracę dla cudzoziemców, obowiązujących w województwie dolnośląskim, którego ustalenia zaczęły obowiązywać po 14 dniach od podpisania. Wspomniany dokument określa wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia tzw. „informacji starosty”. Jest to znaczący krok upraszczający procedurę legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców.

Nowy wykaz liczy 68 zawodów, na które najczęściej wydawane są zezwolenia, co jest znaczącym rozszerzeniem – do tej pory z tego obowiązku zwolnionych było jedynie 5 zawodów wpisanych na listę w 2015 roku. 

Akt prawny był szeroko konsultowany i uzyskał pozytywną opinię m.in. Marszalka Województwa, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Rozporzędzenie wejdzie w życie 24 listopada.

Przy składaniu wniosku należy dokładnie zacytować nazwę lub podać kod zawodu z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r . w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227).

Treść rozporządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
  • Rozporządzenie ws. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców - Rozporządzenie ws. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
    Rozporządzenie ws. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
 
 
 

Pliki do pobrania

duw.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here