ZAWÓD POLICJANT- spotkanie z maturzystami z lubańskich szkół

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej oraz im. Adama Mickiewicza w Lubaniu odbyło sie spotkanie z maturzystami podczas, którego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu zaprezentowali wymogi dotyczące kandydatów do policji oraz możliwości rozwoju i kształcenia się w służbie.


W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze wywodzący się z pionów prewencji oraz pionu kryminalnego lubańskiej komendy. Przedstawiciel Zespołu Kadr i Szkoleń poinformował o tym, jak przebiega proces rekrutacji i naboru oraz jakie wymagania stawiane są kandydatom do pracy w policji. Uczestnicząca w spotkaniu młodzież dowiedziała się na czym polega praca poszczególnych pionów lubańskiej komendy oraz jakim sprzętem dysponują np. Nieetatowe Pododziały Prewencji Policji.
PRZYPOMINAMY:

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
•     obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii;
•     który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
•   korzystający z pełni praw publicznych;
•     posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
•     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
•     dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie  informacji niejawnych;
•     ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i w Komedzie Powiatowej Policji w Lubaniu. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).
Dobór do Policji prowadzi także:
Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu
tel. 75-722-90-44
st.asp. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń
660-402-169

Komentarze