OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXIX/174/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój od dnia 01 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych :

a) 1-3 osoby opłata 31,00 zł za mieszkańca , zwolnienie z opłaty za kompostownik 2,00 zł od mieszkańca,

b) 100,00 zł opłata za gospodarstwo domowe , zwolnienie z opłaty za kompostownik 5,00 zł za nieruchomość.

c) w przypadku nieruchomości mieszanej opłata za pojemnik:

Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2020r. każdy mieszkaniec gminy jest zobowiązany do segregacji odpadów . W przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji opłatę podwyższoną w wysokości czterokrotności wysokości stawki za gospodarowanie odpadami segregowanymi.

Informuję również, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Sprawę prowadzi:
Marcin Rosołek
marcin.rosolek@gmail.com
tel. 75 78-16-471

 

 

swieradowzdroj.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here