Dolnośląscy mikroprzedsiębiorcy  – rzemieślnicy od 5 października  mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich inwestycji. Dotację będzie można otrzymać na unowocześnienie lub zmianę rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).

Maksymalna wartość projektu to 50 000 zł. Poziom dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych. Projekt musi być zrealizowany w okresie 18 miesięcy. Wnioski o dofinansowanie można składać od 05.10.2017r. do 07.12.2017r.

Więcej informacji:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/745-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-rzemieslnicy.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here