Nowy Projekt “Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych”
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Gryfowie Śląskim.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski od 18.09.2017r. rozpoczyna realizację Projektu Ponadnarodowa Mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego pod nazwą “Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych”nr projektu 2017-1-PL01-KA102-037526 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenia i szkolenia zawodowego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z YIT w Irlandii w okresie od 18.09.2017r. do 17.10.2018r. Wartość projektu: 99 642 euro, wartość dofinansowania 429 108,27 zł.
Celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie wiedzy zdobytej w trakcie teoretycznego szkolenia w zawodach technik leśnik i technik informatyk w warunkach anglojęzycznego rynku pracy 41 uczniów (10 kobiet i 31 mężczyzn) oraz 3 nauczycieli. Poprzez odbycie praktyk za granicą i zapoznanie się z wymaganiami europejskiego rynku pracy zwiększa się szansa absolwentów na zatrudnienie na europejskim jak i krajowym rynku pracy w firmach poszukujących wykwalifikowanych i ze znajomością języka angielskiego pracowników.
Projekt obejmuje działania związane z:
Przeprowadzeniem zajęć przygotowawczych przed wyjazdem na praktyki zawodowe do Irlandii:
– zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego z elementami kultury Irlandii (30h),
– warsztaty pedagogiczno-psychologiczne (10h),
– kurs z zarządzania treścią w Internecie z wykorzystaniem platformy WordPress i Joomla
dla uczniów technikum informatycznego (10h),
– kurs-specyfika środowiska naturalnego Irlandii (10h)
Przeprowadzenie dwutygodniowego (60h) i czterotygodniowego (120h) stażu/praktyk dla uczniów w Hrabstwie Sligo w Irlandii. Leśnicy będą inwentaryzowali środowisko leśne, budowali infrastrukturę turystyczną i ścieżki dydaktyczne w Lonford Demesne Wood-posiadłości leśnej nagrodzonej przez Irlandzkie Ministerstwo Ochrony Środowiska za utrzymanie bioróżnorodności. Informatycy będą odbywali praktyki zawodowe w Sligo w dziale informatycznym Sligo Chamber of Commerce and Industry, tworząc i administrując strony internetowe dla przedsiębiorców.
W ramach komponentu kulturowego uczniowie wezmą udział w dwóch wycieczkach, do Galway oraz Donegal i klifów Slieve Legue, wyprawach do atrakcyjnych miejsc w najbliższym sasiedztwie Sligo, tj. Roses Point, Holy Well, Inishfree, Ben Bulben, warsztatach tańca irlandzkiego i wieczorach muzyki irlandzkiej.

Projekt skierowany jest do uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik leśnik i technik informatyk.

Koordynator Projektu
Renata Nowak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here