Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej aż 33 leży w Polsce. Na czele tego niechlubnego rankingu znajduje się Żywiec, gdzie średnie roczne stężenie szkodliwego pyłu PM 2,5 wynosi ponad 43 µg/m3. W czołówce znajdziemy także Pszczynę, Rybnik, Wodzisław Śląski, Knurów, Gliwice czy Nowy Sącz, co pokazuje, że największy problem ze smogiem ma południowy region kraju, zwłaszcza województwo śląskie.

Skąd się bierze smog?

Jakość powietrza znacząco pogarsza się w miesiącach zimowych, wraz z początkiem sezonu grzewczego. Za zanieczyszczenia w największym stopniu odpowiadają przestarzałe kotły i piece w gospodarstwach domowych, często opalanych czym popadnie, w tym śmieciami czy starymi meblami. Na poziom smogu wpływ mają też zakłady przemysłowe oraz auta, które poza emisją spalin podnoszą pył osadzony na drogach.

Tak do powietrza przedostają się szkodliwe substancje, w tym pył PM 10, pył PM 2,5 i rakotwórczy bezno(a)piren. W szczycie sezonu grzewczego poziom zanieczyszczeń w niektórych polskich miastach przekracza normy nawet o kilkaset procent. Na początku ubiegłego roku swoisty rekord odnotowano w Rybniku, gdzie norma zanieczyszczeń została przekroczona aż o 3126 proc.! Z tego powodu czasowo zamknięto szkoły, przedszkola, a mieszkańcom zalecano, by jak najkrócej przebywali na dworze.

Kontrola jakości powietrza

Władze kolejnych miast i gmin zaczynają zauważać problem i potrzebę zwiększonej kontroli jakości powietrza. Wiąże się to z instalacją czujników smogu, które pozwalają zlokalizować najbardziej zanieczyszczone miejsca i tam przekierować środki m.in. na dofinansowanie wymiany przestarzałych kotłów na bardziej ekologiczne.

Skutecznym rozwiązaniem, dającym wiarygodne i aktualne informacje o jakości powietrza są czujniki perfect-Air, stworzone przez inżynierów pochodzących z okolic Rybnika. Mieszkając w regionie, gdzie problem smogu jest stale obecny, wyszli z inicjatywą stworzenia mapy prezentującej wyniki pomiarów zanieczyszczeń. Rozproszona w całym kraju sieć zaawansowanych technicznie czujników mierzy poziom pyłów PM 2,5 i PM 10, a przy tym podaje podstawowe parametry powietrza, jak temperatura, wilgotność i ciśnienie. Zebrane dane dostarczane są do wydajnego centralnego komputera, a następnie udostępniane na platformie perfect-Air. Dzięki temu użytkownicy mają ciągły dostęp do aktualnych pomiarów.

– Właśnie zamontowaliśmy cztery czujniki zanieczyszczenia powietrza w gminie Lyski. Zamierzamy dzięki nim zlokalizować „czarne punkty” w naszych okolicach i zachęcić mieszkańców do udziału w programie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne. W ten sposób przełożymy monitorowanie poziomu zanieczyszczenia na konkretne działania, które wpłyną na poprawę zdrowia. Poza tym mieszkańcy gminy będą mogli na bieżąco sprawdzać jakość powietrza w swoim najbliższym otoczeniu i decydować, czy przykładowo wyjść na zewnątrz, czy jednak pozostać w domu, jeśli poziom zanieczyszczeń będzie zbyt wysoki. Na pomiarach skorzystają wszyscy mieszkańcy, szczególnie jednak dzieci i osoby starsze, czyli dwie najbardziej zagrożone grupy. Musimy pamiętać, że powietrze, którym oddychamy, to kapitał na całe życie, a negatywne dla naszego zdrowia skutki smogu będą odczuwalne nawet po latach – mówi Grzegorz Gryt Wójt Gminy Lyski.

Taka wiedza buduje świadomość ekologiczną i pozwala na podjęcie skutecznych działań przeciwko smogowi. Jednostkom samorządowym umożliwia optymalne zaplanowanie inwestycji poprawiających jakość powietrza, a indywidualnych użytkowników ostrzega przed poziomem zanieczyszczeń niebezpiecznym dla zdrowia.

Instalacja czujnika perfect-Air w najbliższym otoczeniu, pozwala dowiedzieć się czym właściwie oddychamy i jakie to ma konsekwencje dla zdrowia. A te mogą być bardzo poważne – od chorób układu oddechowego, przez problemy z pamięcią i koncentracją, po podrażnienia oczu, a nawet zawał. Im więcej czujników, tym dokładniejsze dane, a im szybciej rozpoznamy zagrożenie, tym łatwiej będzie można podjąć kolejne kroki, by poprawić komfort naszego życia.

perfect-Air to nowoczesny czujnik mierzący stopień zanieczyszczenia pyłami PM2,5 i PM10, a także podstawowe parametry powietrza, takie jak temperatura, wilgotność i ciśnienie. Dzięki sieci czujników możliwe jest bieżące prezentowanie wiarygodnych i aktualnych danych o jakości powietrza.

   autor: www.24jgora.pl/artykul,22070

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here