Czy wiesz o tym, że zawierając umowę przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych przy zawieraniu umów nie ma podstawy prawnej?

Kopiowanie dokumentów tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych przy zawieraniu umów nie ma podstawy prawnej. Generalny Inspektor wydał decyzję nakazującą zaprzestanie tych praktyk.

W związku z sygnałami, jakie trafiły do biura GIODO, z których wynikała, że przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedsiębiorcy kopiują dokumenty potwierdzające tożsamość klientów, urząd przeprowadził kontrolę.

Z ustaleń inspektorów wynika, że przedsiębiorcy w większości przypadków uzależniali zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od przekazania kopii dokumentu tożsamości, a w niektórych przypadkach również innych dokumentów, takich jak np. prawo jazdy, książeczka wojskowa czy legitymacja studencka.

Ponadto w niektórych przypadkach – jak informuje GIODO – zawarcie umowy wiązało się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach.

Generalny Inspektor zakwestionował te praktyki jako niezgodne z obowiązującym prawem. Jak argumentuje GIODO skutkują one pozyskiwaniem bez podstawy prawnej takich danych, jak m.in. wizerunek, wzrost, kolor oczu, adres zameldowania, numer prawa jazdy, kategorie prawa jazdy, data wydania oraz data ważności prawa jazdy. W związku z tym Generalny Inspektor wydał decyzję nakazującą przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zaprzestanie tych praktyk.

Jak wskazuje GIODO, zakres danych, które bez zgody mogą być pobrane od użytkownika usług telekomunikacyjnych precyzuje katalog określony w art.161 ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Są to nazwiska i imiona, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny (jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania), numer ewidencyjny PESEL, nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.

W katalogu tym nie wymieniono takich danych jak wizerunek, wzrost, kolor oczu, adres zameldowania, numer prawa jazdy, kategorie prawa jazdy, data wydania oraz data ważności prawa jazdy – podkreśla GIODO.

W związku z tym dane te m.in. pozyskane na skutek skopiowania dokumentu tożsamości mogą być pobrane tylko za zgodą klienta.

źródło: wp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here