Ładna pogoda nieodłącznie kojarzy nam się ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. Szczególnie w okresie majówki wiele osób decyduje się na wyciągnięcie rowerów. Niezależnie jednak od tego, czy używamy go sporadycznie, czy na co dzień, powinniśmy pamiętać o następujących zasadach.

Policja jak co roku apeluje do wszystkich kierujących o ostrożność, rozsądek, rozwagę i przestrzeganie obowiązujących przepisów podczas poruszania się po kraju. Dotyczy to nie tylko kierowców, ale i rowerzystów. Nim wsiądziemy na rower, warto przypomnieć sobie przepisy i co grozi za nieprzestrzeganie ich.

Na wstępie jednak przypominamy, że z powodu epidemii koronawirusa przebywając na zewnątrz, a więc także poruszając się na rowerze, mamy obowiązek zasłaniania ust oraz nosa. Przepis ten nie dotyczy dzieci do 4. roku życia oraz osób, które nie mogą tego robić ze względów zdrowotnych

Rower – pojazd niemechaniczny o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Obowiązkowe wyposażenie roweru

Polskie przepisy dokładnie tłumaczą, w co musi być wyposażony każdy rower. Taki pojazd musi mieć:

 • co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu,
 • co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu oraz co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu w kształcie innym niż trójkąt,
 • co najmniej jeden działający hamulec (przy czym może to być hamulec ręczny lub nożny, ale nie wlicza się do tego napędu typu “ostre koło”),
 • sygnał dźwiękowy lub dzwonek o nieprzeraźliwym dźwięku,
 • kierunkowskazy, jeśli konstrukcja roweru uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu poprzez wystawienie ręki.

Jeśli kierujący rowerem nie jest zobowiązany do używania oświetlenia pozycyjnego (w dzień, podczas dobrej widoczności), może być ono zdemontowane (nie dotyczy to tylnego światła odblaskowego).

Warto dodać, że długość roweru lub zespołu złożonego z roweru i przyczepy nie może być dłuższa niż 4 metry. Ponadto przyczepa powinna być wyposażona w dyszel z urządzeniem sprzęgłowym, który sprawi, że nie przewróci się ona wraz z rowerem. Przepis ten nie dotyczy przyczepy jednokołowej.

Mimo że nie jest to wymagane prawem, [b]ze względów bezpieczeństwa warto wyposażyć się także w dodatkowe elementy odblaskowe na boku pedałów, kole czy na odzieży.

O jakich przepisach trzeba pamiętać poruszając się rowerem?

Zgodnie z polskim prawem rowerem mogą poruszać się osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby niepełnoletnie pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub motorowerowej. Pierwszy dokument można wyrobić, zdając odpowiedni egzamin po ukończeniu 10. roku życia, drugi – po 13. roku życia. W Polsce rowerzyści nie muszą jeździć w kasku.

Dziecko poniżej 10. roku życia poruszające się na rowerze w świetle prawa jest pieszym, co oznacza, że może jeździć tylko po chodniku. Musi też znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

Rowerzysta ma obowiązek korzystać z tzw. drogi współdzielonej (komplikacja znaków C-13 i C-16), wydzielonej drogi dla rowerów lub wydzielonego pasa ruchu, jeśli prowadzą one w kierunku, w którym zamierza jechać. Prawo pozwala wjechać na chodnik, gdy:

 • jego szerokość przekracza 2 metry, ruch pojazdów drogą biegnącą wzdłuż chodnika jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, oraz nie ma wyznaczonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów
 • warunki atmosferyczne (gęsta mgła, silny wiatr, ulewa) zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty,
 • osoba dorosła sprawuje opiekę nad dzieckiem poniżej 10. roku życie jadącym na rowerze.

Korzystając zarówno z chodnika, jak i z drogi współdzielonej, rowerzysta musi ustępować miejsca pieszym (dodatkowo na chodniku musi także poruszać się powoli).

Od lewej: ścieżka rowerowa i dwa oznaczenia ciągu pieszo-rowerowego. Ostatni znak wyznacza podział, po której stronie powinny poruszać się rowery, a po której piesi

Jeśli nie ma wydzielonego pasa lub ścieżki rowerowej, kierujący rowerem (o ile pozwalają na to przepisy i ustawione znaki pionowe) musi poruszać się po ulicy przy prawej krawędzi jezdni. Wyjątek stanowi przejazd przez skrzyżowanie, jeśli pasem, którym porusza się rowerzysta, można jechać w więcej niż 1 kierunku (np. prosto i w prawo). W takiej sytuacji dopuszczalna jest jazda środkiem pasa.

Oprócz tego:

 • rowerzysta ma prawo wyprzedzać inne pojazdy niebędące rowerami z lewej strony, poza sytuacją, gdy wyprzedzany pojazd porusza się powoli (np. w korku). W takiej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie z prawej strony,
 • rowerzyści mogą jechać po ulicy obok siebie tylko w sytuacji, gdy nie utrudnia to ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu,
 • rowerzysta, jadąc drogą dla rowerów, wydzielonym pasem lub poruszający się wzdłuż jezdni ma pierwszeństwo przed pojazdem skręcającym w drogę poprzeczną, przecinającą kierunek ruchu rowerzysty,
 • podczas jazdy, rowerzysta jest zobowiązany przynajmniej jedną ręką trzymać kierownicę oraz trzymać nogi na pedałach lub podnóżkach,
 • kierujący rowerem chcąc przejść przez ulicę, na której nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów, jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po pasach,
 • w przypadku poruszania się zorganizowaną kolumną liczba rowerów lub wózków rowerowych nie może przekraczać 15,
 • zabronione jest czepianie się pojazdów przez rowerzystę,
 • zabrania się korzystania z telefonu, jeśli ten wymaga trzymania mikrofonu lub słuchawek,
 • podobnie jak w przypadku pojazdów mechanicznych, zabronione jest poruszanie się rowerem w stanie nietrzeźwości oraz w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Taryfikator mandatów

 • Przewóz dziecka do 7. roku życia bez dodatkowego siodełka — 50 zł,
 • jazda poza drogą dla rowerów lub wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli te są wyznaczone w kierunku jazdy rowerzysty — 50 zł
 • nieuzasadniona jazda po chodniku – 50 zł
 • nieustąpienie miejsca pieszym przez rowerzystę korzystającego z chodnika lub drogi współdzielonej — 50 zł
 • jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach — 50 zł
 • tkwienie na śluzie, jeśli istnieje możliwość kontynuacji jazdy w zamierzonym kierunku – 50 zł
 • brak wyposażenia roweru – od 20 do 500 zł
 • czepianie się innych pojazdów podczas jazdy rowerem — 100 zł
 • przejazd na czerwonym świetle — 100 zł
 • niezatrzymanie się przed znakiem STOP — 100 zł
 • utrudnianie lub tamowanie ruchu — 100–300 zł
 • hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie — 100 — 300 zł
 • jazda rowerem obok innego uczestnika ruchu, jeśli utrudnia to poruszanie się innym uczestnikom ruchu lub zagraża bezpieczeństwu — 200 zł
 • korzystanie z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu podczas jazdy — 200 zł
 • poruszanie się rowerem w stanie po spożyciu (od 0,2 do 0,5 promila) – 300–500 zł
 • poruszanie się rowerem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) – 500 zł
 • stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu – grzywna do 5000 zł, kara aresztu do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów inne niż mechaniczne do 3 lat.

Przewóz rowerów samochodem

Przewóz rowerów autem możliwe jest na kilka sposobów:

 • przewożenie rowerów wewnątrz pojazdu,
 • bagażnik dachowy,
 • bagażnik montowany na haku,
 • bagażnik montowany na klapie bagażnika.

Pierwszy przypadek wydaje się najłatwiejszy i najtańszy, jednak trzeba tu pamiętać o kilku zasadach:

 • żadna część roweru nie może wystawać poza obrys samochodu,
 • rowery nie mogą wnikać do przedziału pasażerskiego,
 • jeśli część bagażowa nie jest oddzielona kratką od części bagażowej, warto przymocować rowery pasami lub taśmami transportowymi.

W przypadku korzystania z dodatkowych bagażników najważniejszy jest dobór odpowiedniego sprzętu do naszego pojazdu. Przede wszystkim należy upewnić się, że przewożone rowery nie będą zagrażać innym użytkownikom drogi. Trzeba też zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie mocowanie rowerów, które powinno sięgać nie tylko kół, ale też ramy czy widelca.

Korzystając z bagażników na hak, konieczne jest, by był on wyposażony w:

 • dodatkową tablicę rejestracyjną, oraz oświetlenie umożliwiające jej odczytanie,
 • kierunkowskazy,
 • światła pozycyjne,
 • światła cofania,
 • światła awaryjne,
 • światła hamowania,
 • światła przeciwmgielne.

W przypadku przewożenia rowerów niezgodnie z przepisami narażamy się na mandat w wysokości nawet do 500 zł.

autokult.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here