XX
OGÓLNOMIEJSKI
KONKURS ORTOGRAFICZNY
O TYTUŁ
“MISTRZA ORTOGRAFII 2018”

24.05.2018 r

organizatorzy
*Miejska Biblioteka Publiczna Izerka w Świeradowie – Zdroju
*Szkolna Biblioteka MZS w Świeradowie – Zdroju

Komentarze