Uczeń branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim Mateusz Mickiewicz kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych podnosił swoje kompetencje zawodowe na stażu we Francji w ramach projektu „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż” Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus +. W kraju Mateusz kształci się na praktycznej nauce zawodu w Zakładzie Usługowo-Handlowym Kiryk Paweł w Olszynie Dolnej. Uczeń przebywając za granicą miał możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa francuskiego, kulturą pracy oraz różnymi rozwiązaniami branżowymi, doskonalił swoje kompetencje języka angielskiego w zakresie języka codziennego i branżowego, nawiązał nowe znajomości w grupie rówieśniczej.

autor: Renata Nowak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here