dav

Wyróżnieni uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim
na stażu w Bosch Serwis
Wyróżnieni uczniowie: Damian Wroński, Jakub Wolar, Maksim Potapow, Mateusz Mickiewicz,
Szymon Jaworski, Jakub Rudnik, Jacek Tyszkowiec, Bartosz Kudła i Michał Grubizna z ZSOiZ w
Gryfowie Śląskim brali udział w stażu zawodowym w ramach projektu realizowanego z
firmą Robert Bosch w Warszawie pod nazwą “Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i
nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach
zawodowych obszaru ZIT AJ” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Praktyka miała miejsce w Bosch Serwis PPUH Wojtas w Jeleniej Górze, w terminach:
03.01.2018 – 30.01.2018; 02.07.2018 – 27.07.2018 oraz 30.07.2018-27.08.2018.
Celem stażu było nabycie umiejętności diagnozowania stanu technicznego pojazdów
samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych oraz organizowania i
nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
W stażu uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
oraz technicy leśnicy z których zawodem również powiązany jest rozwój nowych technologii i
nowoczesnego przemysłu, a także obsługa gospodarki i mobilności ludzi na jej rzecz pracujących.
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych
fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych
wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie wykorzystywane w branży leśnej. Dlatego
niezmiernie ważne jest dostarczanie uczniom wysokojakościowych staży, dzięki którym nabędą
specjalistyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w
oparciu o nowoczesne urządzenia pomiarowe i naprawcze.
Szkolny koordynator projektu – Renata Nowak

sdr
dav

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here