W dniu którym to Rada Miasta podjęła wstępną decyzję o odwołanie przewodniczącej nie była przypadkowa lecz…

Kilku radnych skarżyła się na brak profesjonalnemu prowadzeniu obrad Sesji Rady Miasta, który odbywa się w każdy ostatni piątek miesiąca,  wniosek złożył radny Mateusz Szumlas jego wniosek został przyjęty i wprowadzony do porządku obrad podczas Sesji Rady Miasta we wrześniowym posiedzeniu Rady Miasta  – czego byliśmy świadkiem podczas transmisji na żywo prowadzonej przez Telewizję Świeradów-Zdrój, sama przewodnicząca zabrała głos przed głosowaniem jej odwołania – i tutaj wielkie zaskoczenie – przewodnicząca Janina Czapińska zrezygnowała z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Miasta… – wielkie zaskoczenie radnych którzy starali się o jej odwołanie…

Podczas  głosowania Rada Miasta zagłosowała – 12 za, przy 1 wstrzymującym się przychyliła się do decyzji Janiny Czapińskiej.

Czyli nie tylko jeden radny ale i większość była za zmianą Przewodniczącej…

Była już przewodnicza stała się Radną jednak na ostatniej sesji okazała wzruszenie a tym samym podziękowanie za współpracę jako przewodnicząca.. a ocenę za jej prowadzenie Sesji Rady Miasta Świeradów-Zdrój zostawiamy widzom i mieszkaniom…

Nowym Przewodniczącym Rady Miasta Świeradów-Zdrój po głosowaniu został Radny Michał Brutkowski – który podczas październikowej Sesji Rady Miasta przejął i kontynuował październikową sesję…

Telewizja Świeradów-Zdrój i 24swieradow.pl – Życzymy sukcesów Panu Michałowi Brutkowskiemu w prowadzeniu Sesji Rady Miasta Świeradów-Zdrój a Pani Joannie Czaplińskiej wytrwałości podczas dalszych obrad…

 

 
 
 
Telewizja Świeradów-Zdrój

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here