Nawet 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców ma prawo do niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu zyskają nawet po kilkaset złotych miesięcznie – taki jest efekt przygotowanego przez nas Małego ZUS-u Plus z pakietu tzw. Piątki na 100 Dni. Rozwiązanie to weszło w życie 1 lutego. By z niego skorzystać, trzeba się zgłosić najpóźniej do 2 marca.

Dziś w całej Polsce odbyły się wydarzenia związane z Małym ZUS-em Plus. Wzięli w nich udział przedstawiciele kierownictwa MR; Rzecznik MŚP, przedstawiciele ZUS oraz specjalnych stref ekonomicznych. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz jest w Poznaniu. Wiceszefowa MR Olga Semeniuk – w Katowicach. Wiceminister Wojciech Murdzek w Wałbrzychu. A wiceminister Marek Niedużak w Warszawie.

– Właśnie podsumowujemy pierwsze 100 dni rządu. Mały ZUS Plus to zapowiedź naszego obozu złożona w kampanii przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Była częścią tzw. Piątki dla przedsiębiorców. Mały ZUS Plus wszedł w życie 1 lutego. Czas na zgłoszenie się do ulgi mija 2 marca. Przedsiębiorcy mają więc ostatni dzwonek na to, by z niej skorzystać. Gorąco do tego zachęcam – podkreśla minister Jadwiga Emilewicz.

I wskazuje: – Przykładowo, przedsiębiorca, którego średniomiesięczny dochód w 2019 r. wyniósł 3 tys. zł, w 2020 r. zapłaci na ubezpieczenia społeczne ok. 474 zł miesięcznie, a więc zaoszczędzi ok. 518 zł w stosunku do tzw. pełnego ZUS-u.

– Bardzo nas cieszy zainteresowanie przedsiębiorców nową ulgą. Według stanu na miniony poniedziałek Mały ZUS Plus obejmuje już 240 tys. osób, czyli ponad 2/3 spośród uprawnionych do tego świadczenia. Jednak nie wszyscy z tej grupy będą chcieli skorzystać z nowego rozwiązania. Dla części ważniejsza – od niższej składki na ubezpieczenia społeczne obecnie – może być wyższa emerytura na starość. Dlatego ulga jest dobrowolna. To przedsiębiorca decyduje, czy chce opłacać niższe składki i przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na inne cele, czy też wybrać wyższe składki, licząc na wyższe świadczenia społeczne w przyszłości – zaznacza.

Co to jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to rozszerzenie ulgi wprowadzonej w 2019 roku, czyli Małego ZUS-u. Wszedł w życie 1 lutego 2020 r.

Są to niższe, proporcjonalne do dochodów składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców.

Z Małego ZUS-u Plus mogą korzystać najmniejsi przedsiębiorcy, których roczny przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tys. zł. Rozwiązanie to wiąże wysokość składek ubezpieczeniowych z dochodem osiąganym w roku poprzednim, a nie – jak w przypadku Małego ZUS-u – z przychodem. Podstawę wymiaru składek stanowi połowa przeciętnego miesięcznego dochodu. W porównaniu z 2019 r., niemal 2-krotnie – do 120 tys. zł – podnieśliśmy kryterium przychodowe. Dzięki temu znacząco poszerzył się krąg uprawnionych.

Koszt Małego ZUS-u plus dla budżetu szacujemy na 1,3 mld zł rocznie – tyle zostanie w kieszeniach przedsiębiorców.

Wyłączenia

Z ulgi nie mogą korzystać przedsiębiorcy jednocześnie rozliczający się w formie karty podatkowej i zwolnieni z VAT, świadczący działalność na rzecz byłego pracodawcy, uprawnieni do opłacania preferencyjnych składek ZUS, prowadzący działalność krócej niż przez 60 dni w roku ubiegłym, twórcy, artyści, wolne zawody itp.

Tak jak w przypadku Małego ZUS-u, z Małego ZUS-u Plus można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Pas startowy dla firm

Mały ZUS Plus to element tzw. pasa startowego dla firm: przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności można korzystać z ulgi na start, która oznacza brak konieczności podlegania pod ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Następnie przez 24 miesiące przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki na ZUS. Kolejnym elementem pasa startowego jest właśnie Mały ZUS Plus.

Szereg ułatwień dla biznesu

Mały ZUS Plus to kolejne z szeregu zmian, które wprowadziliśmy w ostatnich latach, by ułatwić życie przedsiębiorcom. Są wśród nich: Konstytucja Biznesu; 100 zmian dla firm, w tym elektronizacja akt pracowniczych; Pakiet MŚP; ustawa wymierzona w zatory płatnicze; ustawa dot. sukcesji firm; Pakiet Przyjazne Prawo czy nowe Prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

A także ułatwienia w inwestycjach, w tym Polską Strefę Inwestycji; rekompensaty dla branż energochłonnych czy pakiet prosumencki w nowelizacji ustawy OZE, który umożliwił przedsiębiorcom uzyskanie statusu prosumentów.

Źródło informacji: MR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here