OGŁOSZENIE O NABORZE

  • Pracowników fizycznych

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko fizyczne, pracownika grupy porządkowo- eksploatacyjno- remontowej w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Podstawowy zakres pracy:

1. Obsługa techniczna oraz praca na sprzęcie, maszynach i pojazdach wykorzystywanych przy pracach porządkowo- eksploatacyjno – remontowych.

2. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych.

3. Opróżnianie osadników na nieczystości płynne.

4. Wykonywanie prac eksplotacyjno- remontowych w obrębie pasa drogowego, dróg pozostających w zarządzie gminy

5. Czyszczenie krat ściekowych kanalizacji deszczowej, udrażnianie przykanalików.

6. Montaż i demontaż znaków drogowych oraz ich utrzymywanie w należytym stanie technicznym.

7. Wykonywanie świątecznej dekoracji miasta flagami państwowymi.

8. Obsługa porządkowa i techniczna imprez i uroczystości organizowanych przez gminę.

9. Zbieranie i zabezpieczanie padłych zwierząt.

10. Zabezpieczanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt.

11. Oczyszczanie terenów gminnych z zakrzaczeń oraz drzew w wieku do 10 lat.

12. Wykonywanie napraw i remontów w budynkach komunalnych.

13. Utrzymywanie we właściwym stanie estetycznym przystanków PKS oraz tablic informacyjnych,

14. Usuwanie skutków ulewnych deszczy, powodzi oraz innych zdarzeń losowych.

15. Konserwacja szlaków turystycznych.

16. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

 

Czas pracy:

poniedziałek 7.30 – 16.00

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

piątek – 7.30 – 15.00

Wymagany dobry stan zdrowia, posiadanie Prawa Jazdy kat.B ( preferowane uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi, ciągnikami z przyczepami oraz pracy na koparko-ładowarkach)

Podania o przyjęcie do pracy z życiorysem oraz ksero-kopią posiadanych uprawnień należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11 Listopada nr 35 osobiście lub pocztą w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here