Po raz pierwszy o powrocie wilka na nasze tereny słyszeliśmy kilka lat temu. Były tropy, ślady oraz relacje świadków. Na początku tego roku jedna z naszych fotopułapek zrobiła wyraźne zdjęcie wilka przechodzącego po leśnej drodze w leśnictwie Niedźwiedzia Góra. Dziś już wiemy, że na terenie Nadleśnictwa Świeradów żyje kilka osobników tego gatunku.

Pojawienie się wilków w Górach Izerskich oraz na Pogórzu Izerskim oznacza, że współcześnie prowadzona gospodarka leśna przywraca naturalność lasu, zwiększa się bioróżnorodność terenów leśnych, stwarzając bezpieczne warunki bytowania dla dużych drapieżników.

Obecność wilków wywiera duży wpływ na zwierzynę leśną: jelenie, sarny i dziki, które stały się bardziej czujne. W miejscach odwiedzanych przez wilki zwierzyna tworzy większe grupy oraz krócej  śpi. Gdyby wilk nie miał odpowiedniej bazy żerowej po prostu, by go tu nie było, w ciągu doby jeden osobnik zjada około 5 kilogramów mięsa.

Grupy rodzinne wilków zajmują areały nawet ponad 100 km2, w ciągu doby potrafią przejść  do 20 km.

Warto pamiętać, że wilki starają się nie krzyżować swoich dróg z drogami człowieka i nie odczuwają potrzeby spotkania. Podczas leśnego spaceru bardziej prawdopodobne jest, że ludzie są obserwowani przez wilka niż to, że będą mieli szansę zobaczyć tego mieszkańca lasu, są płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem. Jednak należy zachować ostrożność, przede wszystkim przestrzegać zapisów ochrony przyrody, korzystając z wyznaczonych szlaków, a spacerując z psami  należy zawsze trzymać je na smyczy.

Należy odpowiednio zabezpieczyć  zwierzęta hodowlane oraz pilnować swoich zwierząt domowym, w szczególności psów, aby nie biegały luzem na terenach leśnych i polnych. Wilk jest zwierzęciem terytorialnym, co oznacza że w pierwszej kolejności eliminuje potencjalną konkurencję.

Warto pamiętać, że wilki od 1998 r. są zwierzętami podlegającymi ochronie gatunkowej. W uzasadnieniu do tej decyzji, podkreślono pozytywną rolę drapieżników w utrzymaniu równowagi ekologicznej w lasach. W ciągu 20 lat ich populacja znacznie wzrosła, co przyczynia się do ich powrotu na tereny, na których wcześniej występowały.

 

Nadleśnictwo Świeradów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here