Dotyczy: Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania „Poprawa stanu
technicznego drogi wojewódzkiej nr 361 odcinkami: odcinek od km 3+200 do km 11+430
oraz od km 12+400 do km 18+180 (Proszówka – granica państwa), w ramach projektu: „Od
zamku Frydlant do zamku Czocha”

BUDIMEX S.A. jako Generalny Wykonawca w/w zadania, realizowanego dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław na podstawie Umowy o nr
NI.2720.21.2017, informuje o wprowadzeniu zastępczej organizacji ruchu dnia 14.05.2018 na odcinku
drogi wojewódzkiej DW 361 w miejscowości Czerniawa Zdrój / Świeradów Zdrój, według Projektu
Czasowej Organizacji Ruchu – etap 3 – zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
(zatwierdzenie nr 135/2018 z dnia 27.02.2018 r.).
Informujemy, że droga będzie przejezdna jedynie w kierunku Orłowice – Czerniawa Zdrój (droga
jednokierunkowa w stronę granicy PL-CZ). Nie będzie możliwości przejazdu w kierunku Czerniawa Zdrój –
Orłowice. Objazd zamkniętego odcinka drogi zostanie poprowadzony przez miejscowość Pobiedna zgodnie
z wprowadzonym oznakowaniem wg załączonego schematu. Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu
– nie później niż 31.09.2018r.
Jednocześnie informujemy o przywróceniu stałej organizacji ruchu na odcinku od m. Orłowice do
m. Czerniawa Zdrój zamkniętego dnia 08.03.2018 według Projektu Czasowej Organizacji Ruchu – etap 4
(od km 12+400 do km 14+100).

Do pobrania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here