O to jak Szanowna Straż Miejska w Mirsku pozwoliła sobie prawidłowo zaparkować, zastanawiające jest dlaczego nie maja jeszcze blokady na własnym kole…

zdjęcie nadesłane od mieszkańców.

Komentarze