Afrykański pomór świń (ASF) — choroba świń i dzików — w województwie dolnośląskim ma charakter rozwojowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze informuje, że odnotowano zachorowania zwierząt w pobliskich do Szklarskiej Poręby gminach Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica, Węgliniec, a także w powiecie głogowskim, polkowickim i powiecie górowskim.
Dlatego Główny Lekarz Weterynarii, zgodnie z programem wczesnego wykrycia zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczania, wyznaczył na terenie woj. dolnośląskiego obszar działań średnioterminowych związanych ze zwalczaniem ASF. Pod adresem https://bip.wetQiw.gov.pl/asf/mapa znajduje się graficzne rozmieszczenie obszaru zwalczania ASF.

Konieczne jest zachowanie szczególnej czujności w szczególności zaobserwowania objawów nasuwających podejrzenie ASF, nietypowych objawów chorobowych z gorączką lub nagłych upadków świń w gospodarstwach oraz przestrzeganie zasadbioasekuracji.

Aktualne informacje w sprawie afrykańskiego pomoru świń można uzyskać na stronie internetowej GLW pod adresem http://www.wetgiw.gov.p1 oraz na stronie internetowej PIW-PIB Puławy pod adresem http://www.piwetpulawy.p1.

Przypominamy także, ŻE NIE WOLNO DOKARMIAĆ DZIKIEJ ZWIERZYNY odpadkami domowymi i jedzeniem dla ludzi!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
– jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
– powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
– zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

W związku z zagrożeniem ASF:
– w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
– należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
– nie spuszczać psów ze smyczy;
– należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
– należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here