Informujemy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów- Czerniawa”, zakończyła realizację zadania pn. „Budowa obiektów małej architektury- siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Świeradowie-Zdroju”, mającego na celu przebudzenie aktywności społeczności lokalnej Partnerstwa Lokalnego, poprzez budowę małej infrastruktury – siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Świeradowie-Zdroju. W ramach operacji powstało miejsce do wypoczynku i rekreacji w terenie oraz do aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z siłowni, placu zabaw i urządzeń gimnastycznych

Zarząd Fundacji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here