1447 dolnośląskich firm dostało zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy 5.0. Kwota umorzonych przedsiębiorstwom składek wyniosła 3 187 723 zł. W całej Polsce Zakład umorzył składki na ponad 50 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach Tarczy 5.0 tylko do 30 listopada mają czas na złożenie wniosku – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do tej pory ZUS w całej Polsce pozytywnie rozpatrzył 22 323 wnioski o zwolnienie z opłacania składek w ramach tarczy 5.0 czyli za lipiec sierpień i wrzesień. Kwota umorzonych składek wyniosła 50 533 608.

Na Dolnym Śląsku 1447 firm otrzymało zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień na kwotę 3 187 723 zł.

  • 217 wniosków od przedsiębiorców pozytywnie rozpatrzył ZUS w Legnicy na kwotę 521 455 zł.,
  • ZUS w Wałbrzychu zaakceptował 408 wniosków na kwotę 1 028 578 zł.
  • ZUS we Wrocławiu 822 wnioski na kwotę 1 637 690 zł.

Tarcza 5.0 przewiduje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw.

– Przepisy jednak wymagają spełnienia kilka warunków jednym z nich jest prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r., drugim, że na dzień złożenia wniosku musi być prowadzona działalność gospodarcza o PKD wskazanym w ustawie – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z tej działalności w porównaniu z przychodami z tej działalności z tych samych miesięcy 2019 r. (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem 2019 r.).

– Wnioski o zwolnienie można składać tylko do końca listopada a więc czasu zostało niewiele – przypomina rzeczniczka.

W ramach tarczy 5.0 Prowadzący firmy mogą wnioskować także o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby prowadzące działalność, jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania pieniędzy (2080 zł) będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze świadczenia postojowego muszą mieć przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba, że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. Ich działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Tarcza 5.0 Wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność gospodarczą, którzy wcześniej otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, i konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy o prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.

Wnioskującymi o to świadczenie mogą być osoby, jeśli na dzień złożenia wniosku prowadziły, jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD wskazanym w ustawie i uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy, co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS


źródło:eluban.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here