Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju już w przyszłym roku będą uczyć się w nowych i w pełni wyposażonych pracowniach dydaktycznych. Samorząd województwa zdecydował o przekazaniu gminie 3,2 mln zł na rozbudowę tych placówek. Umowę w tej sprawie podpisał dzisiaj marszałek Cezary Przybylski oraz burmistrz Roland Marciniak.

Dzięki przebudowie Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie-Zdroju zyska nowy blok dydaktyczny, w którym znajdą się pracownie: matematyczna, przyrodnicza i „poznawania świata”. W pełni wyposażone sale będą służyć uczniom od 1 września 2018 roku, Koszt tej inwestycji to 2 mln zł, z czego ponad 1,5 pochodzi z pieniędzy przekazanych przez samorząd województwa.

Drugą placówką, która zostanie rozbudowana, jest Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju, znajdujący się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Dzięki blisko 1,7 mln zł dofinansowania w szkole powstaną cztery nowe pracownie do nauki matematyki, fizyki, biologii i chemii. Uczniowie zasiądą w ławkach nowych sal we wrześniu 2018 roku.

Poza umowami na dofinansowanie inwestycji związanych z edukacją, marszałek podpisał również umowę dzięki której rozbudowana zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków w Świeradowie-Zdroju. Obecnie działająca oczyszczalnia ma zbyt małą przepustowość, m.in. z powodu większego skanalizowania gminy i dużego ruchu turystycznego, dlatego potrzebne jest jej powiększenie. Cała inwestycja ma kosztować 7,5 mln zł, a marszałek na ten cel przeznaczył prawie 5,2 mln zł.

Wszystkie inwestycje zostały dofinansowane w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-2022.

Autor: UMDW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here